Onze diensten

consultant-benefits-pic1

Contract management

VVE Optimaal is gespecialiseerd in contractmanagement. Hierbij doen we een scan op uw huidige contracten en benchmarken deze in de huidige markt op kwaliteit, prijs, effectiviteit en klantbehoefte. In het bedrijfsleven is een benchmark of een tender uitschrijven elke 3-5 jaar heel gewoon. Echter zien wij dat dit in de VVE wereld nog niet altijd geadapteerd is. Door eens in de 3-5 jaar het contract management toe te passen van VVE Optimaal weet u zeker dat: Contracten weer voldoen aan de huidige klantbehoeftes en alle prijzen weer marktconform zijn. Als u vragen heeft of meer wilt weten over onze aanpak, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij gaan graag met u in gesprek.

Extern VvE bestuur

De bereidheid tot het zitting nemen in een VvE bestuur is de laatste jaren afgenomen. De maatschappij wordt individualistischer en men is niet meer bereid zich (gratis) in te zetten voor de VvE, dit vergt veelal tijd en expertise. In dat geval kan de VvE een externe professionele bestuurder aanstellen Wij zijn van mening dat het professioneel en goed besturen van een VvE een vak is waarbij meer nodig is dan alleen de kennis over de VvE reglementen. Door het zorgvuldig voorbereiden van de algemene ledenvergadering, het op regelmatige basis communiceren van de recente ontwikkelingen en het openstaan voor ideeën van de leden ontstaat een goede basis voor een goed functionerende VvE.


AANPAK VAN HET EXTERN VVE BESTUUR

contactgegevens nemen wij contact met u op om de wensen en verwachtingen van de VvE te bespreken. Vervolgens kunnen wij aansluitend, met bijvoorbeeld het aftredend VvE bestuur, een kennismaking inplannen. Wij begrijpen goed dat het aanstellen van een extern bestuurder een zorgvuldig proces is zodat wij daar graag de tijd voor vrijmaken. Als u vragen heeft of meer wilt weten over onze aanpak, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij gaan graag met u in gesprek.

Technische begeleiding

TECHNISCHE BEGELEIDING VOOR SOLIDE VVE-BEHEER

Iedere VvE heeft te maken met onderhoudsovereenkomsten voor gebouwdelen en installaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de onderhoudswerkzaamheden aan de liftinstallatie, de schoonmaak van uw gebouw en gemeenschappelijke ruimten, schilderwerk en het nodige onderhoud aan groenvoorziening of dakbedekking. Het kost u als VvE-beheerder veel tijd om de volledige onderhoudsbehoefte in kaart te brengen, werkomschrijvingen te maken, bij verschillende leveranciers offerten op te vragen en deze te vergelijken.


PROFITEER VAN DE VOORDELEN VAN HET UITBESTEDEN VAN UW PLANMATIG EN CONTRACTONDERHOUD

VVE Optimaal kan uw jaarlijks terugkerende onderhoudscontracten voor u afsluiten. Doordat wij de contractvoorwaarden zelf opstellen en collectief inkopen, levert dit uw VvE een groot prijsvoordeel op. Wij fungeren als tussenpersoon en waarborgen de kwaliteit. Bovendien kunnen wij deze werkzaamheden doorvertalen naar een gedegen meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Lopende contracten worden periodiek geëvalueerd en we toetsen of ze nog marktconform zijn. We houden toezicht op de uitgevoerde werkzaamheden en verzorgen de financiële afwikkeling.


WELKE DIENSTEN VOEREN WIJ VOOR UW VVE UIT?

• Het afsluiten, vergelijken en beheren van onderhoudscontracten ten behoeve van technische installaties en gemeenschappelijke voorzieningen;
• Het controleren en verwerken van facturen voor planmatig- en contractonderhoud;
• Het steekproefsgewijs of na aanwijzing controleren van geleverde diensten.

VVE Optimaal heeft een integrale aanpak waarbij duurzaamheid een van onze belangrijkste pijlers is. Dat levert een optimale beheersituatie op en u bent ervan verzekerd dat de onderhoudsreserve aansluit bij de werkelijke onderhoudsbehoefte van uw gebouwen en installaties. Onderhoudswerkzaamheden worden op het juiste moment uitgevoerd. We adviseren u op verantwoorde wijze over het onderhoudsbeleid en alle operationele taken die daaruit voortkomen nemen we u uit handen.

Project begeleiding

PROJECTMANAGEMENT VAN A TOT Z

Wanneer u als VvE-beheerder een bouw- of onderhoudsproject heeft, wilt u graag kunnen vertrouwen op een deskundige partner. Een betrouwbare adviseur voor uw projectmanagement, met niet alleen de technische kennis, maar ook de nodige expertise op het gebied van proces, budgetbewaking en financiële afwikkeling. Als het project gereed is, wilt u zeker weten dat de opgeleverde kwaliteit optimaal is zodat u krijgt waar u voor betaalt. VVE Optimaal realiseert het benodigde onderhoud en verzorgt uw VvE-projectbegeleiding van ontwerp tot en met oplevering.


VVE-PROJECTBEGELEIDING, ADVIES EN TOEZICHT VOOR VVE'S

Wij baseren onze VvE-projectbegeleiding op het onderhoudsbeleid, de wensen en het budget van onze opdrachtgever. Wij analyseren uw situatie zorgvuldig door het opstellen van een bestek en een werkomschrijving die het uitgangspunt vormen voor de selectie van partners en de uitbesteding van de onderhoudswerkzaamheden. Wij verzorgen de opdrachtverstrekking, de communicatie naar bewoners en betrokken partijen en voeren toezicht op de uitvoering uit.


WAT IS DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN ONZE VVE-PROJECTBEGELEIDING VOOR U?

• Wij inventariseren alle mogelijkheden en alternatieven;
• Uw wensen worden vertaald naar een technische omschrijving of een bestek;
• VVE Optimaal vraagt meerdere offertes aan bij aannemers en vergelijkt deze met elkaar;
• Wij verzorgen de complete contractuele afhandeling, waarbij uw belangen en rechten gewaarborgd zijn;
• Wij controleren de uitvoering van het werk, zodat u krijgt waarvoor u betaalt;

383 766 284